Teater Olydig

MANIFEST för de olydiga

Människan är född olydig. Det är grundförutsättningen för att överhuvudtaget kunna utvecklas och överleva i den här världen. Om vi väljer att sälla oss till de lydigas skara, förtvinar vårat eget tänkande, vår vilja förslavas och våra själar torkar ut.

Olydnad är vårt vattenhål. Olydnad är vårt vapen.

Teater Olydig ska skapa kritiskt granskande scenkonst, vi ska göra teater som berör, upprör och ställer obekväma frågor. Vi ska tala om våra erfarenheter, de möten vi gör och våra betraktelser av det vi uppfattar som verklighet. Vi vill med ordet, musiken och rummet skapa en visuell och kännbar upplevelse, som påverkar människans introspektiva förmåga. Vi vill ge vår publik kraft att finna nya vägar till empati, tolerans och samförstånd med den vardag vi väljer att iscensätta.

Vi vägrar acceptera normativa uppfattningar som sanning, utan att först söka svaret i motsatsen. Ett av våra uppdrag är att vid varje givet tillfälle fråga oss själva och vår publik var vi står.

Teater Olydig har en konstnärlig ambition och ett teaterspråk som grundar sig i ett undersökande av vardagen i de problemställningar vi väljer att gestalta.

Vi vägrar att förslavas till ja-sägande kulturarbetare som av rädsla för överheten levererar förutsägbara floskler. Vi kräver vår rätt till de etablerade scenerna för att sprida vårt konstnärliga budskap.


TÄNK SJÄLV!


Teater Olydig har ingen
kommunistisk, feministisk eller religiös dogmatism bakom sig, vi tror på att fungera som ventil för mänskliga värderingar. Man skulle kunna kalla Teater Olydig för politisk, men vår agenda är inte politisk, utan mänsklig. Vi värjer oss mot det stereotypa och ställer oss fria att värdera varje enskild fråga. Teater Olydig vill skildra människoöden som andra teatergrupper av någon anledning inte intresserar sig för. Vi vill undersöka människans mörka sidor, leta efter nyanserade bilder i människans avgrund och presentera dessa i en rättvisande ram. Vi är nyfikna på det som inte ligger helt öppet för åskådaren, utan döljer sig bakom fraser, attityder och normativa beteenden.

Teater Olydig väljer att stå som motpol till de teatergrupper och institutioner som idag använder sig av klassiska texter enbart för det förnöjsamma i att spela teater. Vi vill ställa krav på vår publik. Vi har inget behov av att flirta med den, de väljer att följa oss och möta vår bild av en ovanligt vanlig vardag, i en verklighet som de själva kanske allt för sällan möter.

Av rättviseskäl anser vi
att alla måste ha tillgång till teater. För att stå fria från det normativa beteendet rörande ekonomi: flest-prylar-när-han-dör-vinner-konceptet, är det en självklarhet att vår publik betalar efter förmåga. ”Det är din karma, inte min…” Det måste vara det som gäller och det är upp till var och en att vara ärlig.

Vi är trötta på att enbart de av media godkända teatergrupperna får fritt space i tidningar, tv och reklamplatser. Vi kräver vår plats nu, inte sen.

Teater Olydig lovar att med full kraft alltid påminna om vår existens och sätter ribban högt för både marknadsföringsaktioner, happenings och föreställningar.

Teater Olydig Kulturproduktion
Kontaktperson: Nicklas Westberg
Dramatiker, skådespelare & musiker
Mob: 0739-551153