Moderna Teatern

Moderna Teatern är en ny slags teater utan fast scen.
www.modernateatern.se

Moderna Teatern engagerar skådespelare för scenproduktion men också för insatser under konferenser, seminarier eller workshops samt i projektering och genomförande av kommunikationsträning för stat, kommuner och näringsliv.

Bland kunderna: Nutek, KTH,
X-Media Center, Furtuniture, Arbetsförmedlingen, med flera.

Moderna Teatern etablerades i Stockholm 2006 och samproducerade då föreställningen Café problem, i regi av Ulla Kassius och Marianne Goldman, på Kulturhuset. Under 2007 och 2008 spelade teatern sin första egenproducerade föreställning, Nattsystrar, i regi av Josefin Lennström.

Utbud 2011: Dokumentären ”Varför ska man ha det trist när man kan ha det kul!?”, om ett parförhållande i sjuårskris.
”Harriet L”, en musikteaterföreställning skriven och regisserad av Agneta Elers-Jarleman, med musik av Gunnar Edander.
Seminariet Gycklarnas Marknad, som genomfördes under Bergmanfestivalen på Dramaten, har utvecklats till en samtalsserie: Mind the gap – nya strategier för en ny tid. Nästa samtal äger rum våren 2011.