Kompani Komedi

Kompani Komedi startade 1995 som Sveriges enda renodlade Commedia dell’Arte-grupp. Idag är verksamheten breddad även om vi fortfarande utgår i vårt arbete från fysisk teater i allmänhet och Commedia dell’Arte i synnerhet. Vi arbetar också, i Sverige och internationellt  med kurser och workshops.

Kompani Komedi vilar på en grund från Teaterstudion i Stockholm. Vi är en fri experimenterande, internationellt inriktad fri repertoarteater, med vår grund i den fysiska teatern i allmänhet och Commedia dell’Arte i synnerhet.
Vårt huvudsakliga mål är, allt sedan starten 1995, att spela, förankra och popularisera Commedia dell’Arte och den fysiska teatern i Sverige och internationellt.

I Kompani Komedi vill vi fortsätta att visa vårt arbete och utbyta erfarenheter med liknande grupper i Europa och övriga världen och i och med det bygga upp ett internationellt nätverk.
Vi strävar också efter ett fördjupat samarbete med andra teatrar och andra organisationer för att bygga upp och ta del i större nätverk, där vi hoppas kunna bidra med vår unika kunskap.

Kompani Komedi är organiserat utifrån en ide om allas deltagande. Endast de som arbetar aktivt i föreställningar och annat får bli medlemmar i gruppen.  Och andra sidan får alla som gör det möjlighet att bli medlemmar. Detta för att skapa mesta möjliga engagemang i föreningen på längre sikt.

Verksamheten består i, för utom att repetera, spela och turnera våra föreställningar i Sverige och utomlands, att

  1. Ge workshops i Sverige och utomlands. Dessa är både tänkta som direkta teaterworkshops riktade till andra teaterarbetare och workshops i fysisk kommunikation och annat riktat till förestag, skolor, föreningar m.m.
  2. Skapa events i mindre skala, i form av t.ex. ”urbana picknickar”, temamiddagar o.s.v.
  3. Organisera workshops med svenska och internationella gästlärare.
  4. Egen pedagogisk verksamhet, där vi själva lär utvecklar oss vidare i vårt yrke.

Tills vidare är webbadressen: http://www.klingvall.com